Bodi ya Kahawa Tanzania
Kahawa House
09 Br. J.K Nyerere
S.L.P 732
25101 Mawenzi
Moshi
Kilimanjaro
Simu/Nukushi
Simu: +255 27 2752324
Nukushi: +255 27 2752026
Kitengo cha Ukaangaji
Kahawa House
09 Br. J. K. Nyerere
S.L.P 732
25101 Mawenzi
Moshi
Kilimanjaro
Simu/Nukushi
Piga Bure: 000 000 000
Simu: +255 683 705 910
Nukushi: +255 27 2752026
Tawi la Dar es Salaam
Kurasini/ Barabara ya Bandari
S.L.P 3437
Dar es salaam.
Tawi la Ofisi ya Tanga
Tawi la Ofisi ya Tanga
GOFU VIWANDANI
S. L. P 5946
Tanga
Simu/Nukushi
Simu: 027 – 2642276
Nukushi: 027 – 2647538