Ukaangaji wa Kahawa

Bodi kupitia kitengo cha ukaangaji kahawa kinatoa huduma ya ukaangaji na usagaji kahawa kwa gharama nafuu. Adha Bodi inatoa elimu ya ukaangaji na usagaji kahawa.