Uzalishaji na Usambazaji wa Miche ya Kahawa

Bodi ya Kahawa Tanzania kwa kushirikiana na wadau wa kahawa inaratibu uzalishaji na usambazaji wa miche ya kahawa katika maeneo yote ya uzalishaji Nchini